Δημοτική αγορά και δημοτικός χώρος στάθμευσης στη Λάρνακα

Η μελέτη που παρουσιάζεται εδώ απέσπασε διάκριση (εύφημος μνεία) σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Λάρνακας (Κύπρος) το 2011. Ο διαγωνισμός αφορά το σχεδιασμό του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και ενός κτιρίου για τη στάθμευση των αυτοκινήτων αλλά και τον περιβάλλοντα δημόσιο χώρο. Στην παρούσα μελέτη προτεραιότητα δίνεται στον σχεδιασμό και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς ακολουθεί την τυπολογία της παραδοσιακής σκεπαστής αγορά (παζάρι) και όχι του εμπορικού κέντρου (mall) επιτρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας τις διαμπερείς κινήσεις των πεζών και επιδιώκεται «να ακολουθεί τους ρυθμούς της πόλης». Το κτίριο της στάθμευσης των οχημάτων, το οποίο με τον όγκο που επιβάλλουν οι προδιαγραφές του αποκτά ανταγωνιστική σχέση με τα παραδοσιακά μνημεία της περιοχής, σχεδιάζεται σε πλήρη μορφολογική διαφοροποίηση από αυτά. Στο σύνολο της μελέτης εφαρμόζονται οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τους: Λάμπρο Αντάρα, Θωμά Βουρνάζο, Ελευθερία Ζωγράφου, Σοφία Μαυρογιαννάκη, Ευγένιο Μπαλάση, Κατερίνα Μπούτουρα, Ντίνα Σιδηροπούλου και Σάββα Τσελεπίδη. Σύμβουλος στατικών είναι ο Κωστής Χατζόπουλος και σύμβουλος βιοκλιματικών ο Σταύρος Αποστόλου.

1. Ανάγνωση της περιοχής μελέτης

Η αξιοποίηση του οικοπέδου της δημοτικής αγοράς αποτελεί σημαντικό έργο στα πλαίσια της ενοποίησης των δημόσιων χώρων που προωθεί η Δημοτική Αρχή. Αντιλαμβανόμαστε το οικόπεδο ως αναπόσπαστο κομμάτι του άξονα που ξεκινάει από την Πλατεία Ερμού και καταλήγει στην παραλιακή αποβάθρα και την Πλατεία του Κάστρου. Μαζί με την Πλατεία του Αγ. Λαζάρου, το τέμενος Ζουχούρι και την Λαϊκή Γειτονιά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο του παραδοσιακού εμπορικού και ιστορικού πυρήνα της Λάρνακας. Η θέση του είναι κομβικής σημασίας γιατί εφάπτεται της οδού Ερμού, που είναι ο παλαιότερος ίσως εμπορικός δρόμος της πόλης και η βασική είσοδος των οχημάτων σήμερα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου.

Κρίνοντας πως η επιζητούμενη αναζωογόνηση του κέντρου δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη των δημόσιων χώρων του, επιλέγουμε να αντιμετωπίσουμε το κτιριολογικό πρόγραμμα του αγωνοθέτη με γνώμονα την ενίσχυση και ανάδειξη του δημόσιου ανοικτού χώρου.

2. Βασικοί χειρισμοί της πρότασης

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με τις προβλέψεις του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας για την ζώνη Πα6, επιλέγουμε:

  1. Να διευρύνουμε στο μέγιστο δυνατό τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους ελεύθερης πρόσβασης, διαχωρίζοντας με σαφήνεια τις ροές πεζών και οχημάτων και αξιοποιώντας τις υφιστάμενες και ιστορικά παγιωμένες κινήσεις των πεζών στην περιοχή.
  2. Να εντάξουμε αντιληπτικά και λειτουργικά το Κτίριο της Δημοτικής Αγοράς στον περιβάλλοντα αστικό ιστό, με εργαλεία την μικρή κλίμακα του κτισμένου χώρου, την εναλλαγή κενού και πλήρους και την δυνατότητα διαμπερούς κίνησης μέσα από το Κτίριο.
  3. Να εκμεταλλευτούμε το ογκώδες Κτίριο στάθμευσης του προγράμματος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου τοπόσημου, σε δημιουργική αντίστιξη με τα ιστορικά μνημεία, που να αναδεικνύει τις σύγχρονες τεχνικές βιοκλιματικού σχεδιασμού του αστικού χώρου.

3. Κτίριο στάθμευσης και υπόγειος χώρος στάθμευσης αγοράς

Επιλέγουμε την κατασκευή αυτοματοποιημένου μηχανικού parking  με είσοδο από το υπόγειο και αξιοποίηση ολόκληρου του υπόλοιπου υπόγειου χώρου για την στάθμευση των καταστηματαρχών της αγοράς. Δύο ράμπες εξυπηρετούν την κάθοδο των οχημάτων από την οδό Ερμού και την άνοδο από την θέση της σημερινής Πύλης στην συμβολή των οδών Γ. Δρουσιώτη και Ν. Ρούσσου.

Η επιλογή αυτής της λύσης έγινε με κριτήρια, πρώτον, την κατά το δυνατό μείωση του συνολικού όγκου του κτιρίου στάθμευσης προς όφελος του ελεύθερου δημόσιου χώρου και δεύτερον τον πλήρη διαχωρισμό των κινήσεων των πεζών και των οχημάτων. Επιπλέον, επιλέγουμε να διευρύνουμε τον δημόσιο χώρο στο επίπεδο της πλατείας με μια επιμήκη στοά που δημιουργείται σε υποχώρηση του κτιρίου. Η χειρονομία αυτή επιτυγχάνεται καθώς το απαραίτητο ελεύθερο ύψος κάθε επιπέδου είναι σημαντικά μικρότερο από ότι στις συνήθεις κατασκευές (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή). Έτσι εξασφαλίζεται η προσθήκη ενός ακόμα επιπέδου στάθμευσης (πέραν των πέντε και μέχρι του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους) και καλύπτεται ο ζητούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης.

Το Κτίριο, λόγω του όγκου, αλλά κυρίως λόγω του ύψους του, δεν μπορεί παρά να αποτελεί σημείο αναφοράς και προσανατολισμού ανταγωνιστικό προς τα μνημεία της περιοχής (τέμενος Ζουχούρι, καμπαναριό Αγ. Λάζαρου). Επιλέγουμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την αδυναμία εντείνοντας τη διαφοροποίησή του από τα ιστορικά μορφολογικά πρότυπα της ευρύτερης περιοχής, με τη χρήση και συγχρόνως την ανάδειξη σύγχρονων βιοκλιματικών τεχνολογιών για το αστικό περιβάλλον, καθώς και με τη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη μέρους των αναγκών του κτιριολογικού προγράμματος. Στην πρότασή μας  το μεγαλύτερο μέρος των όψεων του κτιρίου επενδύεται με πράσινους τοίχους (green walls), που αναρτώνται ως δεύτερο κέλυφος στο φέροντα μεταλλικό σκελετό. Για την χρήση τους θα πρέπει να προηγηθεί απαραιτήτως ειδική μελέτη που να βασιστεί στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο να επιλέξει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels στις όψεις και στο δώμα.

Στο υπόγειο εκτός από το γραφείο διαχείρισης του parking, προβλέπονται ακόμη χώροι υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η αποθήκη των συναρμολογούμενων πάγκων της υπαίθριας αγοράς και η σκυβαλαποθήκη που επικοινωνεί με υδραυλικό ανυψωτήρα με τον χώρο της πλατείας. Κάτω από το ημικυκλικό τμήμα της πλατείας προτείνουμε την κατασκευή δεξαμενής ομβρίων και χρησιμοποιημένων υδάτων (περίπου 200 κ.μ.) με δυνατότητα διαμερισματοποίησης, που συμπληρώνεται με νερό του δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται, οι ανάγκες του δικτύου πυρόσβεσης, η χρήση νερού αποχέτευσης και η άρδευση των φυτεμένων επιφανειών και του πράσινου τοίχου του κτιρίου στάθμευσης.

Κατασκευή και υλικά

Για την θεμελίωση των κτιρίων επιλέγεται γενική κοιτόστρωση. Ο φέροντας  οργανισμός του κτιρίου του parking είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός  και πάνω του αναρτώνται προκατασκευασμένα πάνελα σκυροδέματος και ο μεταλλικός σκελετός των κυψελών πρασίνου (green walls). Η βάση του κτιρίου στη στοά και περιμετρικά επενδύεται μόνο με τα πάνελ, ενώ σε επιλεγμένες θέσεις στον κάναβο των όψεων τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα, σχάρες εξαερισμού και έγχρωμα υαλοστάσια που αφήνουν να φαίνονται τα παρκαρισμένα οχήματα. Το δώμα επιστρώνεται με κροκάλες και προβλέπονται η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης και οι αναμονές για την πιθανή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων.

4. Δημοτική Αγορά

Για το σχεδιασμό της κλειστής αγοράς επιλέχθηκε η δομή οργάνωσης της παραδοσιακής σκεπαστής αγοράς (παζάρι) και όχι η ανάπτυξη ενός εμπορικού κέντρου (τύπου mall), έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια της πρότασης με την ήπια εμπορική χρήση που προσδιορίζει ο αγωνοθέτης. Το πρότυπο αυτό συνδυάστηκε με την αρχή της διαμπερούς κίνησης από όλους τους γύρω δρόμους προς όλες τις χρήσεις εντός του οικοπέδου, που αποτελεί βασική μας επιδίωξη στα πλαίσια της υπεροχής του δημόσιου χώρου.

Το Κτίριο αποτελείται από δύο επιμέρους όγκους, έναν σχήματος «Γ» και έναν κεντρικό, οι οποίοι διαχωρίζονται με μία σχισμή στην οροφή και στο δάπεδο των διαδρόμων του δευτέρου επιπέδου, που επιτρέπει το φώς της μέρας να το διαπερνά και να φωτίζει το ισόγειο. Εσωτερικά οι δύο αυτοί όγκοι διασπώνται σε μικρότερους από την ανάπτυξη των διαμπερών αξόνων κίνησης των επισκεπτών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Κτίριο γίνεται αντιληπτό ως ένα κέλυφος που όμως περικλείει μικρότερα κελύφη (παραδοσιακή αγορά) και  εντάσσεται αρμονικά στον υπόλοιπο αστικό ιστό, με συνέπεια στην κλίμακα της περιοχής του ιστορικού κέντρου. Η κύρια είσοδος στην Αγορά γίνεται από την οδό Γ. Δρουσιώτη, σε συνέχεια της οδού Λ. Σοφού. Επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση της Πλατείας Αγοράς με την Πλατεία Αγ. Λαζάρου, διαμέσου της κεντρικής στοάς της Δημοτικής Αγοράς. Ο δευτερεύων διάδρομος κίνησης στο ισόγειο δίνει την δυνατότητα για κυκλική κίνηση ανάμεσα στα καταστήματα και οδηγεί στο υπαίθριο καθιστικό και στη στοά που συνδέει την Πλατεία Αγοράς με την εμπορική οδό Ερμού.

Στο ισόγειο, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (φρούτα, φθαρτά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, ξηροί καρποί) αναπτύσσονται κατά μήκος  και εκατέρωθεν των διαδρόμων. Δεν διαθέτουν βιτρίνα με είσοδο, αλλά κλείνουν με παραδοσιακά κατακόρυφα μεταλλικά ρολά, που επιτρέπουν τον επαρκή αερισμό τους. Αντίθετα, το μοναδικό κατάστημα αναψυχής στη βόρεια παρειά του ισογείου περιβάλλεται από υαλοστάσια, που ανοίγουν τελείως, ώστε ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων να αποτελεί συνέχεια του δημόσιου χώρου (πλατεία, υπαίθριο καθιστικό  και στοά).

Στον όροφο χωροθετούνται τα καταστήματα αναψυχής και κάποια λιανικής (κάβες, χειροτεχνίες). Όλα έχουν τη δυνατότητα χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο ανάλογα με τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Ο εκθεσιακός χώρος (γκαλερί) καταλαμβάνει κεντρική θέση στον όροφο και περιβάλλεται από υαλοστάσια που, ανάλογα με τη χρήση, μπορούν να ανοίγουν τελείως. Λόγω της σχισμής, ο χώρος γίνεται εμφανής και από το επίπεδο του ισογείου, καθώς το δάπεδό του βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το επίπεδο κίνησης του ορόφου. Η κατακόρυφη επικοινωνία των δύο επιπέδων γίνεται από έναν πυρήνα κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων που βρίσκεται στην έξοδο της Αγοράς προς την Πλατεία, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι χρήσεις εντός του οικοπέδου και του υπογείου. Τέλος, προβλέπονται χώροι υγιεινής, αποθήκη εξοπλισμού καθαρισμού και ένα δευτερεύον κλιμακοστάσιο ασφαλείας στη βορειοανατολική παρειά της Δημοτικής Αγοράς με πρόσβαση από το υπαίθριο καθιστικό.

Η διάταξη των διαδρομών επιλέχθηκε με γνώμονα την συνεχή παρουσία ανθρώπων, ώστε να αποφεύγεται η «ερήμωση» κάποιων σημείων του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την ένταση του εμπορικού χαρακτήρα, το Κτίριο είναι ανοιχτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Αντίθετα όταν τα καταστήματα λιανικής πώλησης δεν λειτουργούν, το Κτίριο να αποτελεί ένα είδος διαδρόμου προς τις υπόλοιπες χρήσεις (τα καταστήματα αναψυχής, το parking ή την πλατεία). Το αποτέλεσμα είναι ένα Κτίριο Δημοτικής Αγοράς που ακολουθεί τους ρυθμούς της πόλης. Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δύναται να κλείνει σε κομβικά σημεία τις διαδρομές και να διαχωρίζει τις λειτουργίες, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κατασκευή, υλικά και βιοκλιματική λειτουργία

Τα δύο στατικά ανεξάρτητα Κτίρια της αγοράς θεμελιώνονται στη γενική κοιτόστρωση του υπογείου. Ο στατικός φορέας είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός – σε κάποια σημεία με υποστυλώματα σχήματος V, ενώ οι πλάκες είναι σύμμικτη κατασκευή (μεταλλικές δοκοί και σκυρδέτηση). Στα δάπεδα του ισογείου επεκτείνεται η χρήση των υλικών των υπόλοιπων δημόσιων χώρων (ανοιχτόχρωμος τραχύς γρανίτης) με στόχο την αντιληπτική συνέχεια προσβάσεων και πλατείας. Οι διάδρομοι στον όροφο καλύπτονται από ξύλινο κατάστρωμα εξωτερικών χώρων (ξύλινο deck). Από τις οροφές αναρτάται ψευδοροφή από κάθετες μεταξύ τους περσίδες που καλύπτουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης κλπ. Τα καταστήματα λιανικής κλείνουν με διάτρητα μεταλλικά ρολά, ενώ τα καταστήματα αναψυχής και η γκαλερί με κινητά υαλοπετάσματα ασφαλείας. Οι τοίχοι  καλύπτονται από έγχρωμο επίχρισμα, με οριζόντιες σκοτίες στην εξωτερική νότια όψη.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά το σχεδιασμό των διαδρόμων και των ανοιγμάτων ώστε να αναπτύσσονται ήπια ρεύματα αέρα και να δημιουργούν συνθήκες άνεσης και δροσισμού κατά τους θερμούς μήνες. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί η σχισμή μεταξύ των δύο κτιρίων της Αγοράς που απάγει τον ανοδικό θερμό αέρα από τους χώρους διακίνησης κατά τις ημέρες με νηνεμία. Επίσης, προτείνεται φυτεμένο δώμα για τον κεντρικό κτιριακό όγκο και επικάλυψη με κροκάλες για τον υπόλοιπο, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. Ο κλιματισμός των κλειστών χώρων αναψυχής προβλέπεται να υποστηριχτεί και με ανεμιστήρες οροφής. Τέλος, τοποθετούνται μόνιμες ξύλινες περσίδες ηλιοπροστασίας, οριζόντιες και κάθετες, αναλόγως του προσανατολισμού των ανοιγμάτων.

5. Πλατεία  – Δημόσιοι χώροι – Υπαίθρια αγορά

Η βασική πρόθεση για τον διατιθέμενο χώρο της υπαίθριας αγοράς είναι να αποτελέσει μια πλατεία που δεν θα είναι απλά ο χώρος που «απομένει» όταν δεν λειτουργεί η υπαίθρια αγορά, αλλά ένας ανοικτός αστικός δημόσιος χώρος. Ο στόχος μας είναι να μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες της πόλης όλες τις ημέρες της εβδομάδας, είτε στεγασμένος είτε όχι, σύμφωνα με τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Έτσι προτείνουμε τον σχεδιασμό της ως έναν ενιαίο επίπεδο ανοικτό χώρο στάσης, ανάπαυσης και εκδηλώσεων που ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις παραδοσιακές και σύγχρονες εμπορικές λειτουργίες του ιστορικού κέντρου. Οι χαράξεις ακολουθούν έναν ορθογωνικό κάνναβο στην κατεύθυνση του κτιρίου στάθμευσης, με σταθερό μήκος 3,30 μ. και μεταβαλλόμενο πλάτος. Οι επιστρώσεις, ο αστικός εξοπλισμός αλλά και οι πάγκοι πώλησης κατά τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς τοποθετούνται με βάση τον ίδιο κάνναβο.

Η Πλατεία Αγοράς διευρύνεται εις βάρος του τμήματος του οικοπέδου που προορίζεται για το Κτίριο στάθμευσης και γίνεται προσβάσιμη για τους πεζούς από όλους τους γύρω δρόμους. Η σύνδεση της Πλατείας Αγοράς με την Πλατεία του Αγ. Λάζαρου γίνεται με τη διάνοιξη πρόσβασης διαμέσου του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς σε συνέχεια της οδού Λέοντος Σοφού. Στην οδό Ερμού δημιουργείται μια εσοχή, με υποχώρηση από την ρυμοτομία, που λειτουργεί ως χώρος στάσης και εισόδου των πεζών στο οικόπεδο. Από εκεί έως την Πλατεία Αγοράς δημιουργούμε κατά μήκος του κτιρίου στάθμευσης μια στοά, που λειτουργεί και ως υπαίθριος εκθεσιακός χώρος. Παράλληλα σε αυτήν διανοίγεται ένα υπαίθριο καθιστικό, όπου καταλήγει η στενή οδός Ηφαίστου και η μία έξοδος του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς. Η ανατολική παρειά του δημόσιου αυτού χώρου εκτείνεται αντιληπτικά ως την οδό Ερμού, όπου χωροθετείται η ράμπα καθόδου των οχημάτων προς το υπόγειο (είσοδος χώρων στάθμευσης). Στα δυτικά του παρεμβάλλεται ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων του καφενείου, που με τη χρήση κινητών υαλοπετασμάτων επιτρέπει την οπτική και φυσική ενοποίηση όλων των ανοικτών δημόσιων χώρων του οικοπέδου (στοάς, υπαίθριου καθιστικού και Πλατείας Αγοράς).

Υλικά, αστικός εξοπλισμός, φυτεύσεις και βιοκλιματική λειτουργία

Η Πλατεία Αγοράς και όλοι οι δημόσιοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων του ισογείου στο συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς, επιστρώνονται με μεγάλες πλάκες γρανίτη ανοιχτού χρώματος με τραχιά επιφάνεια.

Στην πλατεία και σε συνέχεια της προτεινόμενης στοάς κατασκευάζεται ξύλινη πέργκολα με περσίδες που προσφέρει σκίαση κατά τις μεσημβρινές ώρες. Στην πέργκολα προσαρμόζονται και τα ρολά με τις τέντες που ξετυλίγονται με μηχανισμό για να στεγάσουν την πλατεία, κάθετα στη γενική διεύθυνση των χαράξεων. Στη βόρεια παρειά της πλατείας τοποθετούνται επτά φωτιστικοί στύλοι, που  επιπλέον φέρουν τον αντίστοιχο μηχανισμό ανάρτησης των ελεύθερων ακρών κάθε τέντας.

Για της ανάγκες της υπαίθριας αγοράς, αναρτώνται οι τέντες και συναρμολογούνται οι μεταλλικοί πάγκοι, που βρίσκονται αποθηκευμένοι σε αποθήκη στο υπόγειο. Χωροθετούνται έτσι τριάντα υποστατικά σε δύο διπλές ζώνες, που εξυπηρετούνται από δύο ελεύθερους διαδρόμους κίνησης των πελατών και από τον παρακείμενο αδιέξοδο δρόμο στα βόρεια.

Τα καθιστικά της πλατείας είναι κινητά και είναι κατασκευασμένα από στρατζαρισμένο φύλλο οξειδωμένου χάλυβα με τελική επιφάνεια από ξύλο. Εδράζονται σε παράλληλες μεταλλικές ράγες που είναι ενσωματωμένες στην επίστρωση του δαπέδου και σύρονται με τη βοήθεια ρουλεμάν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν αναλόγως των αναγκών από τους επισκέπτες της πλατείας, τους πωλητές της υπαίθριας αγοράς ή κατά την διενέργεια κάποιας εκδήλωσης. Μία σειρά καθισμάτων εκτείνεται και κάτω από τη στοά, ενώ στο υπαίθριο καθιστικό και κάτω από τα δέντρα τοποθετούνται ίδιας μορφής καθιστικά σε μόνιμες θέσεις.

Η επιλογή της φύτευσης της πλαγιοκάλυψης του κτιρίου στάθμευσης προσδίδει μια αίσθηση φυσικού περιβάλλοντος και συμβάλλει στο μικροκλίμα και στο φυσικό δροσισμό της περιοχής. Στα νότια και δυτικά όρια της πλατείας κατασκευάζονται επίσης με φύλα οξειδωμένου χάλυβα ελαφρά υπερυψωμένοι ανθώνες, όπου φυτεύονται ενδημικά δέντρα με αντοχή στην ξηρασία π.χ. τρεμιθιές. Με το φύλλωμα τους θα προστατεύουν την πλατεία από τη συνεχή έκθεσή της στον ήλιο, έτσι ώστε η παραμονή σε αυτήν να είναι ευχάριστη όλες τις ώρες της ημέρας. Μια σειρά από ισόπεδα παρτέρια χαμηλής βλάστησης συμπληρώνουν την ελεύθερη επιφάνεια χώματος, που είναι απαραίτητη για την αναπνοή του εδάφους μεταξύ της οροφής του υπογείου και των επιστρώσεων της πλατείας.

6. Βασικά μεγέθη της πρότασης

Επιτρεπόμενη Κάλυψη  0.7* E = 2.342,90 τ.μ. όπου E = 3.347,00 τ.μ. Εμβαδόν Οικοπέδου

Αγορά 1126 τ.μ. (συμπεριλ. χώροι κίνησης, υγειινής, κλιμακοστάσια)

Parking 940 τ.μ. (συμπεριλ. δημόσιος χώρος σε στοά 280 τ.μ.)

Σύνολο κάλυψης  =  2.066 τ.μ.  <  2.342,90τ.μ.

Καταστήματα Κ(1-20)  max 20*40 τ.μ. = 800 τ.μ.,  min -10% = 750 τ.μ.

Ισόγειο Κ(1-4) = 159,40τ.μ. (Φρούτα/ Φθαρτά)

Κ(5-7) =  118,00τ.μ. (Ξηροί καρποί)

Κ(8-12) = 192,10τ.μ. (Φρούτα/ Φθαρτά)

Κ(13-15) = 118,45τ.μ. (Αλλαντικά/ Γαλακτομικά)

Όροφος Κ(16-20) = 193,85τ.μ. (Κάβες/ Είδη Χειροτεχνίας)

Κ(1-20) = 781,80τ.μ.    > 750τ.μ.

Χώροι Αναψυχής Α(1-4) max 4*125τ.μ. = 500τ.μ.,  min -10% = 750 τ.μ.

Ισόγειο Α1 = 116,85.μ. (Καφενείο)

Όροφος Α2 = 103,20τ.μ. (Ζαχαροπλαστείο/Καφέ Bar)

Α3= 127,25τ.μ. (Εστιατόριο/ Fast Food)

A4= 103,20τ.μ. (Κρέπες/ Παγωτά)

Α(1-4) = 465,70 τ.μ.   > 450τ.μ.

Εκθεσιακός χώρος max 150 τ.μ.. min 100 τ.μ.

Κλειστός χώρος = 100 τ.μ. (εμφανής και από τον περιμετρικό διάδρομο)

Γκαλερί  = 100τ.μ.  = min

Κτίριο Στάθμευσης max 240 θέσεις , min -10% = 216 θέσεις

1ο + 2ο + 3ο  επίπεδο             = 3*21 =  63 θέσεις

4ο + 5ο + 6ο + 7ο επίπεδο = 4*44 = 176 θέσεις

Θέσεις στάθμευσης επισκεπτών = 239   [  240τ.μ.

Υπόγειος χώρος Στάθμευσης Αγοράς

28 θέσεις (εκ των οποίων 3 Α.Μ.Ε.Α)

11 βοηθητικές (για VIP’s και για αναμονή σε ώρες αιχμής του πολυόροφου parking)

Θέσεις στάθμευσης καταστημάτων = 39 = 1,5 θέσεις / κατάστημα  ή 1,3 θέσεις / υπαίθριο πάγκο

Ανοιχτοί Δημόσιοι χώροι

Πλατεία  = 760 τ.μ. (διεύρυνση εις βάρος του οικοπέδου του parking)

Υπαίθριο καθιστικό  = 190 τ.μ.

Στοά = 280 τ.μ.

Χώρος στάσης / Διαπλάτυνση εισόδου από οδό Ερμού = 95 τ.μ.

Ανοιχτοί δημόσιοι χώροι = 1.325 τ.μ.   > διαθέσιμη πλατεία 670 τ.μ.

Συντάκτης: Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων - ΑΚΕΑ

Συλλογικότητα άνεργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων αρχιτεκτόνων, που δραστηριοποιείται στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όχι μόνο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: