Γενική Συνέλευση ΣΑΔΑΣ Αττικής, Τετάρτη 2/11, 6:30μμ στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο (κτίριο Μπουμπουλίνας, 3ος)

poster-syneleusi-sadas_2Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 6:30μμ, στο κτίριο Μπουμπουλίνας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στην Πατησίων, θα γίνει Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με θέματα:

1) Το Σχέδιο Νόμου για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος. Πρόκειται για το καινούριο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, την ίδρυση Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, κ.ά. Το νομοσχέδιο συνεχίζει την εισπρακτική και αντιπεριβαλλοντική λογική των προηγούμενων νόμων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενώ εντείνει τη λογική της μεταφοράς της ευθύνης του ελέγχου από το κράτος στους ιδιώτες (λ.χ. με τον έλεγχο των υποβολών στα αυθαίρετα από τους ελεγκτές δόμησης!).

2) Το Σχέδιο Νόμου για το Σύστημα Παραγωγής Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και Υποδομών. Πρόκειται για το νομοσχέδιο το οποίο μεταφέροντας τον τρόπο εκτέλεσης των δημόσιων έργων και στα ιδιωτικά (μητρώα και τάξεις πτυχίων), διαλύει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών και ειδικά των νέων.

3) Ενημέρωση

Παραθέτουμε την εισήγηση του ΔΣ του Τμήματος Αττικής για το θέμα του μητρώου ιδιωτικών έργων:

Σχέδιο Απόφασης

Το σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», που προωθείται για ψήφιση το αμέσως επόμενο διάστημα, περιλαμβάνει τρία μέρη:

Στα πρώτα του άρθρα δημιουργεί ένα τεράστιο πλήθος από διαδικτυακές φόρμες οι οποίες θα συμπληρώνονται υποχρεωτικά και μέσω των οποίων θα παρακολουθούνται στενά και σε πραγματικό χρόνο τα τεχνικά έργα. Είναι σαφές ότι η μεθοδολογία αυτή σχεδιάζεται για εταιρείες με το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό και όχι για αυτοαπασχολούμενους. Αποτελεί έναν ακόμη τρόπο μεταφοράς της ευθύνης και των καθηκόντων του δημοσίου στους μηχανικούς αποκλειστικά.

Στο δεύτερο μέρος του ιδρύει το λεγόμενο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων». Η εγγραφή στο μητρώο καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των απασχολούμενων στον τεχνικό κλάδο και στη μελέτη και στην κατασκευή και στα ιδιωτικά και στα δημόσια έργα. Έτσι στο μητρώο θα συμπεριλαμβάνονται απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού, επαγγελματίες εγκαταστάτες και πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, εργατοτεχνικό προσωπικό αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι με βασική εξαίρεση όσους έχουν τυπική μισθωτή σχέση στον ιδιωτικό τομέα και το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μητρώου, στις οποίες ενδέχεται να κριθούν σημαντικά θέματα ρύθμισης των επαγγελμάτων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα να καθοριστούν σε δεύτερο χρόνο, με έκδοση ΠΔ, οκτώ μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στο τρίτο μέρος του το σχέδιο νόμου δημιουργεί μερικά ακόμα μητρώα ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών θα απαιτεί δίδακτρα, φροντιστήρια και εξετάσεις, συνήθως διοργανωμένα από το ΤΕΕ, για την πιστοποίηση δεξιοτήτων που κατά κανόνα αποτελούν ήδη κομμάτι των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων των μηχανικών. Τα ειδικά δικαιώματα σχετίζονται με τη μεταφορά της ευθύνης ελέγχου από τη δημόσια διοίκηση σε ιδιώτες μηχανικούς.

Πυρήνας του νομοσχεδίου αποτελεί η ίδρυση μητρώου τεχνικών έργων το οποία θα αφορά και στα ιδιωτικά έργα. Η κεντρική ιδέα είναι να επεκταθούν οι τάξεις των πτυχίων των δημόσιων έργων να επεκταθούν και στα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα να χωριστεί σε κάστες το σύνολο των μηχανικών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα περιορίζονται δραστικά για την πλειοψηφία. Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους μηδενίζονται, με πρακτικό αποτέλεσμα να τους μετατρέπουν σε ασκούμενους επί τετραετία, χωρίς να απαλλάσσουν ανάλογα και από τις εξοντωτικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις των πτυχίων ανωτέρων τάξεων. Η πρόσβαση σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, με την απόκτηση ανώτερης τάξης πτυχίων εμποδίζεται όχι μόνο από προϋποθέσεις διάρκειας αλλά και με ειδικές απαιτήσεις ποιότητας, που αναφέρονται στη δυσκολία των προϋφιστάμενων υπηρεσιών, την ποικιλότητά τους, την προϋπηρεσία σε θέση υψηλής ιεραρχικής διαβάθμισης κλπ. Διατηρούνται ή επιδεινώνεται, με πολλές προβλέψεις, η προνομιακή, αθέμιτη μεταχείριση, υπέρ των ανώτερης τάξης πτυχίων. Συνοπτικά το δίπλωμα του μηχανικού μετατρέπεται σε εισιτήριο εισόδου σε έναν κύκλο συγκέντρωσης πιστοποιήσεων και επαγγελματικής εμπειρίας για τη συγκρότηση ενός ατομικού φάκελου προσόντων με περιορισμένα και εξατομικευμένα δικαιώματα. Η πρώτη κατεύθυνση για αυτήν την λειτουργία του μητρώου διατυπώθηκε στο προσχέδιο εργασίας με τίτλο «Μητρώα Συντελεστών Τεχνικών Έργων», το οποίο συντάχθηκε από ομάδα εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΥΜΕΔΙ με τη «συνδρομή» του ΤΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων του κλάδου.

Μέσω των παραπάνω αλλαγών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί ενεργητικά ένα νέο μοντέλο για τον κλάδο, το οποίο οδηγεί στη συγκέντρωση του τεχνικού αντικειμένου σε λίγες μεγάλες εταιρείες και στην καταστροφή των μικρών και ατομικών γραφείων. Μεγάλο μέρος των μηχανικών προλεταριοποιείται με τους σύγχρονους όρους που διαμορφώνει η μνημονιακή κατεδάφιση του εργατικού δικαίου. Για ένα σημαντικό κομμάτι του κλάδου, η προοπτική δεν είναι καν η προλεταριοποίηση αλλά η περιθωριοποίηση, η μετανάστευση ή η υποχρεωτική εγκατάλειψη του αντικειμένου που σπούδασαν. Στην κατεύθυνση αυτή οδηγούν πλήθος ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο ρόλο παίζει το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς.

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΑΕ απαιτεί την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

  • Απορρίπτουμε την συγκρότηση μητρώου ιδιωτικών έργων με ένα τρόπο που διαλύει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, επιβαρύνει τους κακοπληρωμένους εργαζόμενους αρχιτέκτονες με ευθύνες του δημοσίου, επιτείνει την δημιουργία μηχανικών πολλών ταχυτήτων και στοχεύει στην βίαια υπαλληλοποίηση των αυτοαπασχολούμενων.
  • Όχι στα «ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα» στα διαρκή σεμινάρια και εξετάσεις επί πληρωμή για την πιστοποίηση γνώσεων που αποτελούν ήδη κομμάτι των επαγγελματικών μας αντικειμένων.
  • Όχι στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου ελέγχου μελετών και κατασκευών που βέβαιο αποτέλεσμα θα έχει την δημιουργία επαγγελματικών προστριβών και αντιδικιών και την κατάλυση της κοινωνικής συνοχής στον κλάδο μας.
  • Καταγγέλλουμε τον ρόλο του ΤΕΕ το οποίο αντί να ενημερώνει τα μέλη του και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, παρέχει τη συνδρομή του στη διάλυσή τους, φροντίζοντας μόνο με το αζημίωτο να προωθείται ως διαχειριστής του μητρώου και ως φορέας πιστοποίησης και διαχωρισμού των μελών του, σε μηχανικούς πολλών ταχυτήτων.
  • Απαιτούμε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο δίπλωμα του μηχανικού στο οποίο οδηγούν ενιαίες 5ετείς σπουδές.

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα αναλάβει σχετική προσπάθεια ενημέρωσης, τόσο των συναδέλφων αρχιτεκτόνων, όσο και των Αρχιτεκτονικών Σχολών (Αρχιτεκτονική ΕΜΠ).

 

Συντάκτης: Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Αρχιτεκτόνων - ΑΚΕΑ

Συλλογικότητα άνεργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων αρχιτεκτόνων, που δραστηριοποιείται στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και όχι μόνο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: