Αναδυόμενα δίκτυα κοινωνικής ενεργοποίησης / χωρικές εγγραφές / στάδιο 5

Μελίνα Λασηθιωτάκη, Τίνα Μπότση, Χαρά Χριστοπούλου

Η διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται εδώ περιλαμβάνει τη σχεδίαση με φτηνά και εφήμερα υλικά του εσωτερικού χώρου πέντε  εγκαταλελειμένων κτιρίων και γενικότερα ανενεργών χώρων με πρόθεση τη διαμόρφωση ενός δικτύου κοινωνικής ενεργοποίησής τους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών των κατοίκων και ειδικά των νέων της πόλης των Χανίων. Το δίκτυο αυτό συγκροτείται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των συνεπειών της τρέχουσας κρίσης μέσω της μη-εμπορευματικής ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Για την καλύτερη προσέγγιση αυτών των αναγκών προηγήθηκε ένα στάδιο έρευνας ανάμεσα στους κατοίκους με τη χρήση ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων.

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε στην Αρχιτεκτονική Χανίων τον Οκτώβρη του 2014 με επιβλέποντα τον Κ.Ουγγρίνη. Συνεχίστε την ανάγνωση του «Αναδυόμενα δίκτυα κοινωνικής ενεργοποίησης / χωρικές εγγραφές / στάδιο 5»