Μνήμες της α/συνέχειας: Όταν ο χρόνος διακόπτεται και ο χώρος γίνεται μάρτυρας

Στελίνα Πορτέση

Η προπτυχιακή ερευνητική εργασία που δημοσιεύουμε εδώ πραγματεύεται το θέμα της μνήμης και την αποτύπωσή της στον χώρο μέσα από δύο αναλυτικές μελέτες περίπτωσης: Το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου και τους διάσπαρτους χώρους κράτησης και βασανισμού πολιτικών κρατουμένων στη δικτατορία της Αργεντινής. Η διερεύνηση εξετάζει κριτικά μεταξύ άλλων και τις αρχιτεκτονικές προτάσεις και χειρισμούς διαχείρισης της τραυματικής ιστορικής μνήμης.

Η εργασία παρουσιάστηκε στην Αρχιτεκτονική ΑΠΘ στο εαρινό εξάμηνο του 2017 με επιβλέπουσα την Κυριακή Τσουκαλά και σύμβουλο την Κέλλυ Παπαϊωάννου.
Συνεχίστε την ανάγνωση του «Μνήμες της α/συνέχειας: Όταν ο χρόνος διακόπτεται και ο χώρος γίνεται μάρτυρας»